Delta i enkät om De Nationella biblioteksnättjänsterna!

Publicerad: 2.2.2012 | Editerad: 20.2.2012

De Nationella biblioteksnättjänsterna är en servicehelhet riktad åt universitets-, yrkeshögskole- och specialbibliotek samt allmänna bibliotek.

Biblioteksnättjänsternas kundenkät genomförs vartannat år. Nu i februari frågar vi igen hur viktiga du tycker att tjänsterna är och hur väl Nationalbiblioteket har lyckats med att erbjuda dom.

Biblioteksnättjänsternas servicehelhet består av

- de nationella databaserna (Arto, Fennica, Linda, Viola)

- licensieringen av elektroniska resurser (FinELib)

- bibliotekssystemen (Voyager och Aleph)

- Nelli-portalen

- Publikationsarkivets tjänster (Doria, Theseus)

- format och standarder för biblioteksbranschen

- De vetenskapliga bibliotekens statistikdatabas (KITT)

- utbildningar och kommunikation riktade till biblioteksnätverket

- användarenkäter

Du kan fylla i enkäten genom att klicka på länken nedan:

https://research.innolink.fi/tutkimus/kansalliskirjasto/2211/»

Enkätentar ca 15 minuter att besvara.

Enkäten kan besvaras fram till den 29 februari 2012.

Resultaten kommer att publiceras på våra webbsidor. Vi kommer att utveckla de Nationella biblioteksnättjänsterna på grund av svaren.

Har du frågor, ta kontakt per e-post: kk-kvp-palvelut(at)helsinki.fi

Tack för ditt deltagande i utvecklingen av bibliotekens gemensamma tjänster! Synpunkter från alla bibliotekssektorer och alla som verkar i biblioteksbranschen är viktiga för oss. Tipsa gärna dina kolleger om enkäten!


Uutislistaus

Sök

Databaser


I Webbsidor
[an error occurred while processing this directive]
URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/uutiset/1328168484844.html