Publikationer on-line och övriga standardnummer

ISBN och publikationer on-line

ISBN (International Standard Book Number)-systemet har från första börjat varit avsett att skilja böckernas olika utgåvor från varandra. Bundna och häftade utgåvor får olika ISBN, liksom också läderband osv. Samma princip har följts även efter det att ISBN började ges åt andra monografier än böcker. ISBN ges åt alla verk som till sitt innehåll uppfyller kriterierna för en bok. Vilken fysisk form innehållet har eller i vilken form det sprids spelar ingen roll. Det kan vara en tryckt bok, en audiovisuell eller elektronisk publikation. För elektroniska publikationer håller egna kodsystem på att utarbetas, där ISBN kan ingå som ett element.

Finlands ISBN-central rekommenderar att tills vidare använda ISBN för publikationer som utkommer samtidigt som både pappersversion och online-dokument. Likaså rekommenderas ISBN för online-publikationer av bokkaraktär som till sitt innehåll är bestående. Om online-versionen är avsedd för kortvarigt bruk eller uppdateras regelbundet rekommenderas istället URN (Uniform Resource Name), som baserar sig på nationalbibliografins koder.

URN

Om en publikation finns både som pappersutgåva och som online-publikation i olika format (PDF, HTML, RTF osv.), får varje version eget ISBN-nummer. Samma gäller även e-böcker eller online-publikationer av bokkaraktär, som utges på olika underlag (t.ex. RocketBook, GlassBook osv.) ISBN ges således åt varje e-boks innehållsformat och inte åt underlaget. Alla kodnummer bör stå under varandra i alla versioner och efter ISBN placeras inom parentes en förkortning av den version det gäller. I elektroniska publikationer placeras ISBN-numret på titelbilden eller den första bilden. Det är önskvärt att ISBN-numret även finns på publikationens metadata.

t.ex.

ISBN 978-951-45-9694-0 (häft.)
ISBN 978-951-45-9695-7 (PDF)
ISBN 978-951-45-9696-4 (HTML)
ISBN 978-951-45-9999-6 (OEB)

Övriga standardnummer

Serier, tidningar eller andra kontinuerligt utkommande publikationer får ett ISSN-nummer, notpublikationer ett ISMN-nummer, musikinspelningarnas nummer heter ISRC.

ISRC

Sök

Databaser


I Webbsidor
URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/utgtjanster/isbn/online.html