Friexemplarsverksamheten

Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007)

Nationalbiblioteket får avgiftsfria exemplar av alla inhemska tryckalster, ljud- och bildupptagningar, CD-ROM-skivor och nätmaterial. Rätten baserar sig på Lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial.

Lagen gäller förutom tryckalster och ljud- och bildupptagningar även inhemska nätpublikationer, filmer samt radio- och TV-material. För arkiveringen av upptagningar som innehåller filmer samt radio- och TV-material svarar Nationella audiovisuella arkivet.

Friexemplarsbyråns kontaktuppgifter

Adress:
Nationalbiblioteket
Friexemplarsbyrån
PB 26 (Industrigatan 23)
00014 Helsingfors universitet

Telefonservice:
02941 44321 rådgivning (vard kl 9-12)
02941 44323 mottagning av material (vard kl 8-15.45)
02941 44340 av-material (vard kl 9-12)
E-post: vapaakappale(at)helsinki.fi

Sök

Databaser


I Webbsidor
URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/utgtjanster/friexemplar.html