Reserveringar och beställning av material

En reservering på böcker som är utlånade som hemlån kan göras på bibliotekets jourplatser. Reserveringar kan också göras direkt i Helka-databasen.

Reservering förutsätter ett giltigt Helka-kort.

Beställning om böcker i det slutna magasinet kan göras avgiftsfritt direkt i Helka-databasen.

När man gör en reservering frågar Helka efter bibliotekskortets nummer, PIN-kod och efternamnet. Efter det har kunden tre alternativ i dropdownmenyn:

  • Den öppna samlingens utlånade böcker reserveras genom att välja RESERVERING 1.
  • Det slutna magasinets utlånade böcker reserveras genom att välja RESERVERING 2.
  • Det slutna magasinets tillgängliga böcker reserveras genom att välja BESTÄLLNING.

Helka

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/lainaus/varauksetjaaineistopyynnot.html