Von Wright-samlingen

I augusti 2002 donerade akademikern Georg Henrik von Wright (1916-2003) sitt vetenskapliga hembibliotek och sin brevväxling till Helsingfors universitet. Biblioteket innehåller 2 111 titlar filosofisk litteratur. I brevväxlingen finns nästan 16 000 brev och kort från 1 871 personer från en tidsperiod på över sjuttio år. Brevväxlingen som ägt rum på svenska, engelska och tyska innehåller också delvis kopior av von Wrights egna brev.

Kataloger

Litteratur

  • Vilkko, Risto, Bibliotheca Wrightiana. Översättning till svenska: Sebastian Slotte ; Translations in English: Roger Freundlich. Helsingfors: Helsingfors universitetsbibliotek, 2005. 87 p. (Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter; 77)

Ytterligare information:
Eila.Kupias(at)helsinki.fi
Mika.Hakkarainen(at)helsinki.fi

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/kokoelmat/vonwrightkokoelma.html