Tibet-samlingen

Lhasa Kanjur, som är känd i tryckt edition som Zhol-Kanjur, dvs. samling av Zhol bka´gyur dpar ma-litteratur, samlades i sin nuvarande form år 1934.

Samlingen av tibetansk litteratur donerades av den tibetanske laman Lama Tsetul Pema Wangyal år 1993. Annan litteratur har erhållits som enskilda donationer. Samlingen består av följande delar:

 • Lhasa-editionen bka' 'gyur (=kanjur)
 • bstan ' gyur (=tanjur)
 • annan tibetansk vetenskaplig litteratur
 • kommentarer till kanon, lösark

Samlingen innehåller texteditioner som kopierats genom att fotografera träplattor på 1990-talet. I Lhasa-Kanjur-samlingen finns sammanlagt 100 volymer:

 • Vinaya (13 vol.)
 • Prajñāpāramitā(21 vol.)
 • Ratnakuta (6 vol.)
 • Avatamsaka (6 vol.)
 • Sūtra (30 vol.)
 • Mahāparinirvanasūtra (2 vol.)
 • Tantra (21 vol.)
 • dKarchag (1 vol.).

Litteratur

 • Liikanen, Pirkko & Hjelt, Marjut, Tiibetin buddhalainen pyhien tekstien kokoelma. - Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti 2002:2, s. 24.

Kanjur-samlingen har katalogiserats i HELKA-databasen.

The ACIP Release IV Texts

Ytterligare information
kk-erik(at)helsinki.fi
Mika.Hakkarainen(at)helsinki.fi

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/kokoelmat/tiibetkokoelma.html