Musikmanuskript

Musikmanuskriptsamlingen består i huvudsak av finländska och Finlandbaserade kompositörers och musikers kompositionsmanuskript och privata dokument. Därtill innehåller samlingen material från musikföreningar och musikförläggare.

Samlingen innehåller manuskript från en tid på tusen år, men tyngdpunkten är förlagd på 1900-talets musik. Samlingarna som utökas årligen är en viktig källa för forskningen av finländsk musik och musiklivet i Finland.
Användning av musikmanuskriptsamlingen.

Manuskriptmaterialen studeras i Specialläsesalen (tfn 02941 24081). Vid användning av materialet måste man följa lagen om upphovsrätt, författningar om användning av arkivmaterial och samlingens användningsvillkor.

Musikarkiven tillhörande handskriftsamlingen är nu katalogiserade i Viola-databasen.
Man kan söka i databasen Viola genom att skriva i sökfältet namnet på personen i fråga och ordet ARKISTOAINEISTO. T.ex sökning PACIUS ARKISTOAINEISTO ger till resultat alla arkiv som innehåller musikmaterial av Pacius. Genom att skriva ARKISTOAINEISTO i Violas sökfält kan man se alla musikarkiv. Observera att man kan använda endast den finskspråkiga termen ARKISTOAINEISTO.

Kataloger till musikarkiven finns i Doria-databasen.

Ytterligare information: kk-ms(at)helsinki.fi
Petri Tuovinen

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/kokoelmat/musiikkikasikirjoitukset.html