Musikmanuskript

Musikmanuskriptsamlingen består i huvudsak av finländska och Finlandbaserade kompositörers och musikers kompositionsmanuskript och privata dokument. Därtill innehåller samlingen material från musikföreningar och musikförläggare.

Samlingen innehåller manuskript från en tid på tusen år, men tyngdpunkten är förlagd på 1900-talets musik. Samlingarna som utökas årligen är en viktig källa för forskningen av finländsk musik och musiklivet i Finland.
Användning av musikmanuskriptsamlingen.

Manuskriptmaterialen studeras i Specialläsesalen (tfn 02941 24081). Vid användning av materialet måste man följa lagen om upphovsrätt, författningar om användning av arkivmaterial och samlingens användningsvillkor.

Kataloger

Ytterligare information: kk-ms(at)helsinki.fi
Petri Tuovinen

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/kokoelmat/musiikkikasikirjoitukset.html