Minister Carl Enckells kartsamling

Av minister Carl Enckells (1876-1959) kartsamling framgår hur Finlands kartbild utvecklats till år 1800. Samlingen innehåller framför allt kartor över Nordeuropa: Finland, de nordiska länderna, norra polarregionerna, Baltikum och Ryssland. Samlingen innehåller cirka 600 lösbladskartor som tryckts före år 1800. Över hundra av dessa är kartor över Ryssland.

Samlingens kartor har filmats på rullfilm. Filmerna kan användas i bibliotekets Tidningssal. De ursprungliga kartorna kan studeras i Fabianias Specialläsesal där samlingens kartkataloger finns.

Kataloger

  • En alfabetisk katalog efter kartograf
  • En som Excel-tabell utskriven katalog efter signum
    Kataloger tillgängliga i specialläsesalen

Ytterligare information
kk-karttapalvelut(at)helsinki.fi
kk-erik(at)helsinki.fi

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/kokoelmat/ministericarlenckellinkarttakokoelma.html