Japonica

Japonica-samlingen utgörs av flera bokdonationer som erhållits under 1900-talet. I samlingen finns drygt 600 titlar och 2 000 band.

År 1936 donerade Japansk-Finska Föreningen 125 japanska verk i omkring 400 band och år 1944 Karl Gustav Idman, Finlands ambassadör i Japan, 20 verk, närmast japanska översättningar av finsk litteratur. På 1950-talet erhöll biblioteket donationerna av bibliotekarie Aarne Mustonen, läraren och diplomaten Marta Keravuori och Japanska undervisningsministeriets tjänsteman Shigenori Baba. Likaså på 1950-talet, år 1952, donerade Finlands första chargé-d'affaires i Japan, Gustaf John Ramstedt över 80 verk på japanska till samlingen.

Kataloger

  • Salomaa, Tero, Annotated catalogue of the Japonica Collection, Helsinki University Library. Helsinki 1994. - Publications of the Helsinki University Library ; 56.

Litteratur

  • Salomaa, Tero, Helsingin yliopiston kirjaston Japonica-kokoelman historiaa. - Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti. 35(1993) : 7, s. 193-203

Ytterligare information
kk-erik(at)helsinki.fi
Mika Hakkarainen

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/kokoelmat/japonica.html