Filmkortsamlingen av skillingtryck

Samlingen består av följande grupper som är ordnade enligt Arvid Hultins katalog (Luettelo Helsingin yliopiston kirjaston arkkikirjallisuudesta. Katalog över Helsingfors universitetsbiblioteks samlingar av skillingtryck.):

- Serie A, 3 volymer, från och med 1600-talet
- Serie B, 2 volymer
- Serie C, 1 volym "Kottuia hengellisiä lauluja",
förstaupplagor också från åren 1771-1794
- Serie D; sammanlagt 11 volymer

18 volymer från åren 1700-1856. I kronologisk ordning enligt upplaga.

- Hengellisiä virsiä (Andliga sånger), 9 volymer
- Koskimies' samling, 1 volym
- Lauluja (Sånger), 7 volymer, numrerade nytryck av
skillingtryck från 1790-1870-talen, också berättelser
- Lukemisia, 1 volym, prosaformade berättelser och
skillingtryck från åren 1852-1865
- Satuja ja juttuja, arkkisatuja ja kertomuksia (Sagor och historier, skillingtryck och berättelser)
- Sionin virret (Sions sånger), 1 volym
- Wirsiä ja lauluja, 1 volym

Andliga sånger, Skillingtryck, 1 volym

separata skillingtryck; ingår inte i de föregående och innehåller inte dupletter

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/kokoelmat/arkkiveisujenfilmikorttikokoelma.html