Användning av kartsamlingarna

Kartorna som kunden beställer förvaras i specialläsesalen, och kunden kan be att få studera dem. Kartorna är skört arkivmaterial, så det är inte möjligt att fotokopiera dem. Biblioteket förmedlar kopior av materialet enligt beställning. Referensbiblioteket över kartografins historia, kartkatalogerna samt ett urval av faksimil av kartböcker finns i Fennica- och specialläsesalen. Kartorna i Nordenskiölds samling är tillståndspliktigt material, och beställning av detta material kräver specialtillstånd. CD-ROM-skivan Terra Cognita, som innehåller kartor från A. E. Nordenskiölds samling, finns i specialläsesalen.
Klass 91 i den öppna samlingen för geografins och kartografins historia finns på Rotundans fjärde våning. Böckerna i det slutna magasinet beställs via FENNICA- och HELKA-databaserna.

Fennica-databasen
Helka-databasen

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/kokoelmat/anvandningavkartsamlingarna.html