Småtryckssamlingen

Av småtrycken har Industriprislistorna lagrats digitalt. Trycken innehåller inhemska företags till exempel Arabias, Billnäs och Fiskars prislistor och bildsamlingar från åren 1810-1944. Trycken är viktigt källmaterial för forskning och de ger en färgrik bild av den inhemska industrins utveckling.
Nationalbiblioteket har också digitaliserat ett urval pamfletter, broschyrer, instruktionshäften, cirkulär och dylika från Nationalbibliotekets samlingar. Temata omfattar turism, djurskydd, folkförsörjning, kvinnosak, folkvettet och fordron. Publikationerna är tryckta mellan första hälten av 1800-talet och året 1944.

Digitaliserade småtryck i Doria
Industriella prislistor

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/digitaalisetkokoelmat/teollisuushinnastoja.html