RAITA

Databasen för digitaliserade ljudupptagningar Raita innehåller uppgifter om ljudupptagningar, digitala kopior som man kan lyssna på i Nationalbibliotekets musikbibliotek. Musikstyckena kan man också lyssna på på nätet (mp3-symbol) när detta är tillåtet enligt bestämmelserna om upphovsrätt.
I Raita finns för närvarande 5 000 stycken, närmast från stenkakor på 78 v/min som utkommit 1901-1961 (sammanlagt 9 000 skivor). Det finns 302 stycken som man kan lyssna på på nätet. Raita är en del av projektet Århundradets röster. Ytterligare information om inhemska publikationer finns i

Nationalbibliotekets Viola-databas och
Suomen äänitearkisto ry:s kataloger

Raita
Suomen äänitearkisto
Viola

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/digitaalisetkokoelmat/raita.html