Dissertationer vid Kungliga Akademien i Åbo

Samlingen innehåller 1 778 tryck, ca 45 000 sidor. De är utvalda bland numren 70-2065 i Jorma Vallinkoskis katalog Turun akatemian väitöskirjat 1642-1828. Digitaliseringen kommer att fortsätta under året 2012.

Digitalisering har skett med stöd av Ilkka och Ulla Paateros fond. Samlingen innehåller också Pehr Kalms dissertationer, som digitaliserats i programmet Rädda Boken.

Dissertationer vid Kungliga Akademien i Åbo

Sök

Databaser


I Webbsidor

Beställning ur Nationalsamlingen

Doria

URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/tjanster/digitaalisetkokoelmat/dissertationervidkungligaakademiniabo.html