I caféet och i Agricola-rummet: Finlands och Estlands vackraste böcker 2011

Datum: 9.3 - 26.5.2012

Plats: I caféet och i Agricola-rummet


I samarbete med Kommittén för Finlands bokkonst och Estlands nationalbibliotek.

Fritt inträde.


Tapahtumalistaus

Sök

Databaser


I Webbsidor
URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/kultur/tapahtumat/1331050073277.html