Utställningspublikationer

I samband med utställningarna och kulturevenemangen sker också en viss publikationsverksamhet: böcker av hög kvalitet, CD- och DVD-upptagningar, olika nätutställningar, postkort, bokmärken m.fl. produkter. Utställningspublikationerna utkommer inom ramen för serien Publikationer av Nationalbibliotekets Galleri (ISSN 1459-0735). Publikationerna har som mål att ge en fördjupad inblick i utställningens material, att ge forskare en möjlighet att publicera sina utställningsartiklar samt att utställningarna skall leva vidare även efter att de har avslutats. Varje utställningsbok har sin speciella layout som reflekterar utställningens tematik och karaktär. Inom serien har 9 böcker utgivits sedan år 2002. Besluten om publicering fattas skilt efter varje utställning beroende på finansieringen.

Utställningspublikationer

Nätbutik


Sök

Databaser


I Webbsidor
URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/kultur/nayttelyt/julkaisut.html