Statistik

År 2014 (2013)

• lokala besökare i forskningsbiblioteket 71 715* (99 822*)
• lokala lån och fjärrlån
400 903 (436 000)
• uppdrag inom informationstjänsten
1135 (668)
• antal inköp av forskningslitteratur
668 000 (573 000) euro
• utställningar och evenemang
0* (15*)
• nya friexemplarsmaterial
145 894 (156 847)
• nya e-friexemplar
143 000 000 (202 000 000)
• antal poster i nationalbibliografins Fennica-databas 960 000
(0,93 milj.)
• standardnummer ISBN, ISMN, ISSN
3347 (4086)
• antal digitaliserade sidor
1 200 000 (1 144 000)
• antal nedladdade sidor med digitaliserat material
10 700 000 (10 200 000)
• mikrofilmningar/exponeringar
840 000 (914 000)
• storleken på nationella databaser
10 448 002 (9 933 570)
• sökningar i nationella databaser
5 636 456 (6 994 762)
• antal sökningar på FinELib-material
55 100 000 (96 000 000)
• antal nedladdade FinELib-artiklar
24 900 000 (24 500 000)
• anställda, totalt
264 (283)
• årsverken
257 (260)
• personalens medelålder
48 (47,3)

*) Engel-byggnaden under renovering


År 2013 (2012)

• lokala besökare i forskningsbiblioteket 99 822* (160 000)
• lokala lån och fjärrlån 436 000 (490 000)
• uppdrag inom informationstjänsten 668 (1100)
• antal inköp av forskningslitteratur 573 000 (690 000) euro
• utställningar och evenemang 15* (27)
• nya friexemplarsmaterial 156 847 (155 337)
• nya e-friexemplar 202 000 000 (172 000 000)
• antal poster i nationalbibliografins Fennica-databas
937 600 (0,9 mio)
• standardnummer ISBN, ISMN, ISSN 4086 (4905)
• antal digitaliserade sidor 1 144 000 (910 000)
• antal nedladdade sidor med digitaliserat material
10 200 000 (8 200 000)
• mikrofilmningar/exponeringar 914 000 (920 000)
• storleken på nationella databaser 9 933 570 (9 501 000)
• sökningar i nationella databaser 6 994 762 (7 154 000)
• antal sökningar på FinELib-material 96 000 000 (78 300 000)
• antal nedladdade FinELib-artiklar 24 500 000 (22 800 000)
• anställda, totalt 283 (263)
• årsverken 260 (252)
• personalens medelålder 47,3 (48)

*) Engel-byggnaden under renovering

År 2011 (2010)

• lokala besökare i forskningsbiblioteket 166 312 (173 136)
• lokala lån och fjärrlån 500 000 (489 154)
• uppdrag inom informationstjänsten 1500 (1 800)
• antal inköp av forskningslitteratur 770 000 (622 200) €
• utställningar och evenemang 23 (30)
• nya friexemplarsmaterial 164 000 (155 000)
• nya e-friexemplar 224 000 000 (197 500 000)
• antal poster i nationalbibliografins Fennica-databas
900 471 (887 188)
• standardnummer ISBN, ISMN, ISSN 4090 (4005)
• antal digitaliserade sidor 1 915 000 (1 064 000)
• antal nedladdade sidor med digitaliserat material
7 605 000 (6 500 000)
• mikrofilmningar/exponeringar 1 118 000 (1 240 000)
• storleken på nationella databaser 9 254 000 (8 951 000)
• sökningar i nationella databaser 6 223 000 (5 607 000)
• antal sökningar på FinELib-material 69 800 000 (68 900 000)
• antal nedladdade FinELib-artiklar 21 500 000 (19 600 000)
• fast anställda 230 (213)
• anställda, totalt 286 (330)
• årsverken 284 (273)
• personalens medelålder 47 (44)

År 2010 (2009)

• lokala besökare i forskningsbiblioteket 173 136
(176 393)
• lokala lån och fjärrlån 489 154 (502 572)
• uppdrag inom informationstjänsten 1 800 (1 950)
• antal öppettimmar 2 883 (2 890)
• antal inköp av forskningslitteratur 6 222 (7 065)
• utställningar och evenemang 30 (27)
• nya friexemplarsmaterial 155 000 (164 017)
• nya e-friexemplar 197 500 000 (150 000 000)
• antal poster i nationalbibliografins Fennica-databas
887 188 (867 500)
• antal poster i nationaldiskografins Viola-databas
900 605 (839 052)
• standardnummer ISBN, ISMN, ISSN 4005 (4070)
• antal digitaliserade sidor 1 064 000 (1 610 000)
• antal nedladdade sidor med digitaliserat material
6 500 000 (6 500 000)
• mikrofilmningar/exponeringar 1 240 000 (1 213 600)
• storleken på nationella databaser 8 951 000
(8 327 000)
• sökningar i nationella databaser 5 607 000
(4 810 000)
• antal sökningar på FinELib-material 68 900 000
(56 400 000)
• antal nedladdade FinELib-artiklar 19 600 000
(16 300 000)
• fast anställda 213 (211)
• anställda, totalt 330 (335)
• årsverken 273 (290)
• personalens medelålder 44 (45)


År 2009
(2008)

 • lokala besökare i forskningsbiblioteket 176 393 (190 480)
 • 502 572 lokala lån och fjärrlån (530 410)
 • uppdrag inom informationstjänsten 1 950 (2 394)
 • antal öppettimmar 2 890 (2 931)
 • antal inköp av forskningslitteratur 7 065 (6 645)
 • utställningar och evenemang 27 (22)
 • nya friexemplarsmaterial 164 017 (165 000)
 • nya e-friexemplar 150 000 000 (61 300 000)
 • antal poster i nationalbibliografins Fennica-databas 867 500 (847 500)
 • antal poster i nationaldiskografins Viola-databas 839 052 (794 100)
 • standardnummer ISBN, ISMN, ISSN
  4070
 • antal digitaliserade sidor 1 610 000 (500 400)
 • antal nedladdade sidor med digitaliserat material
  6 500 000 (4 750 000)
 • mikrofilmningar/exponeringar 1 213 600
  (1 323 281)
 • storleken på nationella databaser 8 327 000
  (10 250 000)
 • sökningar i nationella databaser 4 810 000
  (4 500 000)
 • antal sökningar på FinELib-material 56 400 000
  (43 000 000)
 • antal nedladdade FinELib-artiklar 16 300 000
  (11 000 000)
 • fast anställda 211 (225)
 • totalt 335 anställda
 • personalens medelålder 44,7 (47,1)
 • verksamhetsanslag 20 254 040 (18 813 415 euro)
 • resurser sammanlagt 26 338 784 euro
  (24 824 984 euro)

År 2008 (2007)
 • lokala besökare i forskningsbiblioteket 190 480 (199 461)
 • 530 410 lokala lån och fjärrlån (551 915)
 • uppdrag inom informationstjänsten 2 394
  (3 703)
 • antal öppettimmar 2 931 (2 900)
 • antal inköp av forskningslitteratur 6 645
  (8 566)
 • utställningar och evenemang 22 (39)
 • nya friexemplarsmaterial 165 000 (182 000)
 • e-friexemplar 61 000 000 (51 000 000)
 • antal poster i nationalbibliografins Fennica-databas 847 500 (826 522)
 • antal poster i nationaldiskografins Viola-databas 794 100 (759 764)
 • antal digitaliserade sidor 500 400
  (327 500)
 • antal nedladdade sidor med digitaliserat material 4 250 000 (3 300 000)
 • mikrofilmningar/exponeringar 1 321 719
  (1 410 358)
 • storleken på nationella databaser 8 250 000 (sättet att föra statistik ändrades, 9 950 000)
 • sökningar i nationella databaser 2 900 000
  (3 020 000)
 • antal sökningar på FinELib-material 43 000 000 (sättet att föra statistik ändrades,
  52 894 000)
 • antal nedladdade FinELib-artiklar 11 000 000
  (8 290 000)
 • fast anställda 225 (228)
 • totalt 265 anställda
 • personalens medelålder 47,1
 • verksamhetsanslag 18 985 383 euro
  (18 976 781 euro)  Sök

  Databaser


  I Webbsidor


  URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/information/statistik.html