Personalens telefonnummer

Personalens telefonnummer i alfabetisk ordningsföljd
Personalens telefonnummer avdelningsvis

Personalens e-postadresser är fornamn.efternamn@helsinki.fi (istället för å, ä och ö använd a, a och o)

Länkar till e-postadresserna finns i Helsingfors universitets e-postkatalog Mainari http://www.helsinki.fi/mainari/index_sve.html

Sök

Databaser


I Webbsidor


URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/information/kontakt/personalenstelefonnummer.html