Kommentarer om Nationalbibliotekets tjänster och webbsidor

Kommentarer: *

Www-sidor som fungerar inte:

Sidan/länken fungerar inte

på sidan:

Adress eller titel av länken som inte fungerar:

Kontaktuppgifter (frivilligt):

Namn och arbetsplats/universitet:

e-post:


Sök

Databaser


I Webbsidor


URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/information/kontakt/kommentar.html