Guidningar av Nationalbiblioteket

Restaurerings- och konserveringsarbetet i Nationalbiblioteket inleds i början av juni 2013 och pågår till hösten 2015. Projektet berör de delar av byggnaden som vetter mot Unionsgatan.

Guidade visningar kan inte ordnas i Nationalbiblioteket medan restaureringen pågår – från den 27 maj 2013 till och med den första veckan i september 2015.

Länkar

Till den virtuella modellen
Modellen finns också på iPad

Sök

Databaser


I Webbsidor


URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/information/kirjastotietoutta/besok.html