Direktionsmedlemmar

Nationalbibliotekets direktion 2010–2014


Helsingfors universitets styrelse har utsett följande medlemmar och deras personliga suppleanter till Nationalbibliotekets direktion för perioden 1.8.2010–31.7.2014:

Direktionens ordförande

Dekanus, professor Aila Lauha (1.8.2012 -)
professor Hannu Niemi (1.8.2010-31.7.2012)
(Överbibliotekarie Päivi Kytömäki, Uleåborgs universitets bibliotek)

Representant för undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd Annu Jylhä-Pyykönen (kulturrådet Hannu Sulin)

Representanter för bibliotekssektorerna
Yrkeshögskolornas konsortium
chefen för informationstjänsten Sinikka Luokkanen, Tavastlands yrkeshögskola (bibliotekschef Jussi Kärki, Satakunta yrkeshögskola)

Rådet för specialbibliotek
bibliotekarie Riitta Autere, Patent- och registerstyrelsens (PRS) bibliotek(specialplanerare, informatiker Jarmo Saarikko, Skogsforskningsinstitutet)

Rådet för de allmänna biblioteken
biträdande biblioteksdirektör Mikko Vainio, Helsingfors stadsbibliotek, Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken (biblioteksdirektör
Tuula Haavisto, Tammerfors stadsbibliotek, Birkalands landskapsbibliotek)

Rådet för Finlands universitetsbibliotek
överbibliotekarie Päivi Kytömäki, Uleåborgs universitets bibliotek (överbibliotekarie Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek)

Representanter för Helsingfors universitet
dekanus, professor Aila Lauha (prodekanus, professor Tapio Palokangas)
professor Visa Heinonen (professor Jorma Kuparinen)
dekanus, professor Anna Mauranen (prodekanus, professor
Leena Krokfors)


Representant för Nationalbibliotekets personal
IT-specialforskare Ere Maijala (planerare Juha Korvenpää)


Representant för studentkåren vid Helsingfors universitet
teologie kandidat Joona Salminen (politices och filosofie studerande Veera Laine)

Representanter som är gemensamt utsedda av undervisningsministeriet och Helsingfors universitet
medlemmen i Finlands Banks direktion Sinikka Salo (strategi- och utvecklingsdirektör Ismo Silvo, Rundradion Ab (YLE)
professor Mikko Viitasalo (verkställande direktör Anne Valsta, Kustannusosakeyhtiö Tammi)
direktör Sakari Laiho, Finlands Förlagsförening (förlagschef
Tuomas Seppä, Gaudeamus Kustannus Oy)


Sök

Databaser


I Webbsidor


Rädda boken
URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/information/kansalliskirjastoorganisaationa/direktionsmedlemmar.html