Direktionsmedlemmar

Nationalbibliotekets direktion 1.4.2014–31.3.2018


Helsingfors universitets styrelse har utsett följande medlemmar och deras personliga suppleanter till Nationalbibliotekets direktion för perioden 1.4.2014 – 31.3.2018:

Direktionens ordförande

prorektor Anna Mauranen, Helsingfors universitet
(dekanus, professor Liisa Laakso Helsingfors universitet)

Representant för undervisnings- och kulturministeriet

kulturråd Hannu Sulin
(undervisningsråd Annu Jylhä-Pyykönen)

Representanter för bibliotekssektorerna
Yrkeshögskolornas konsortium
chefen för informationstjänsten Sinikka Luokkanen, Tavastlands yrkeshögskola (bibliotekschef Maria von Hertzen, Arcada)

Rådet för specialbibliotek
bibliotchef Cecilia af Forselles, Finska Litteratursällskapets bibliotek (specialplanerare, informatiker Jarmo Saarikko, Skogsforskningsinstitutet)

Rådet för de allmänna biblioteken
biblioteksdirektör Tuula Haavisto, Helsingfors stadsbibliotek, Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken (biblioteksdirektör
Asko Hursti, Björneborgs stadsbiblioteket)

Rådet för Finlands universitetsbibliotek
biblioteksdirektör Ulla Nygrén, Åbo Universitets bibliotek (biblioteksdirektör Ari Muhonen, Jyväskylä universitets bibliotek)

Representanter för Helsingfors universitet
professor Aila Lauha (dekanus, professor Kimmo Nuotio)
professor, prodekanus Esko Ukkonen (professor Visa Heinonen)
prerektor Anna Mauranen (dekanus, professor Liisa Laakso)


Representant för Nationalbibliotekets personal
ekonomieplanerare Marja-Liisa Lonardi (planerare Juha Korvenpää)

Representant för studentkåren vid Helsingfors
jur.stud., fil.stud. Marie-Elena Vatjus (teol.stud. jur.stud. Lauri Koskentausta)

Representanter som är gemensamt utsedda av undervisningsministeriet och Helsingfors universitet
direktör för utgivning Ismo Silvo, Rundradion Ab (YLE) (fortfatter, docent Pekka Gronow)
verksamhetsledare Jukka-Pekka Pietiläinen, Finlands facklitterära fortfattare rf (jur.dr. Marjut Salokannel)
projektledare Kristiina Markkula, Mediernas Centralförbund (facklitterära fortfattere, redaktör Kai Linnilä)

Sök

Databaser


I Webbsidor


URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/information/kansalliskirjastoorganisaationa/direktionsmedlemmar.html