Internationell verksamhet

Samarbete med andra bibliotek samt centralorganisationer

  • Bibliotheca Baltica, Östersjöregionens samarbetsorganisation
   • styrelsemedlem
  • CDNL Conference of Directors of National Libraries - internationell samarbetsorgan för nationalbiblioteksdirektörer
  • CENL, Conference of European National Librarians - samarbetsorgan för europeiska nationalbibliotekens direktörer
  • CERL, Consortium of European Research Libraries - europeisk konsortium av forskningsbibliotek
   • medlem i arbetsgruppen för funktionell katalogisering (FRBR)
  • IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions
   • aktiv i flera sektioner
  • IIPC, International Internet preservation Consortium
  • LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - federation av europeiska forskningabibliotek
   • styrelsemedlem
  • MINERVA/MINERVA Plus - EU:s koordineringsprojekt för digitering av kulturarvet
  • NORON - samarbetsorgan för direktörer av de nordiska stats- och nationalbiblioteken
  • OCLC, Online Computer Library Consortium
  • SVUC, Scandinavia Virtual Union Catalogue - samarbetsorgan för samkataloger i Norden
  • The European Library - portal för de europeiska nationalbibliotekens samlingar
   • full partner
   • styrelsemedlem
   • medlem i tekniska arbetsgruppen

Andra samarbetsorgan inom biblioteksbranschen

  • Cobra +, de europeiska nationalbibliotekens samarbetsorgan
  • eIFL - Electronic Information for Libraries
  • ELAG, European Library Automation Group
  • Endeavor Users Group, i flera arbetsgrupper och European Endeavor Users Group, medlem i styrelsen
  • EROMM, European Register of Microform Masters
  • European ICOLC, International Coalition of Library Consortia - internationell union för bibliotekskonsortia
   • medlem i programgruppen
  • IAML International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres - internationell organisation för musikbibliotek
  • IASA, The International Association of Sound and Audiovisual Archives - internationall organsation för ljud- och AV-arkiv
  • International Group of Ex Libris Users
   • Product Working group for Metalib/SFX, styrelsemedlem
   • Consortia Group, medlem
   • Ex Libris Strategy Group, medlem
  • Journal of Archival Organization, medlem av redaktionen
  • MinervaEC - Ministerial Network for Valorising
  • UVM:s projektgrupp RussiaInfo

Standardering

  • Dublin Core Metadata Initiative - internationell forum för utvecklandet av metadatastandard för onlinematerial
   • Dublin Core Advisor Committee
   • Dublin Core Board of Trustees
  • Internationellt standardnummer för böcker (ISBN)
   • medlem i arbetsgruppen för förnyandet av den internationella ISBN-standarden och ISBN-handboken
   • medlem i panelen för nationella ISBN-centraler
  • Nätverket för internationellt standardnummer för seriella publikationer (ISSN)
   • ISSN Governing Board
   • ISSN, Meeting of Directors of ISSN Centres
  • ISO, International Organization for Standardization - den internationella stadardiseringsorganisationen
   • ISO TC 46, Information and documentation, styrelsemedlem
   • aktiv i flera arbetsgrupper som utvecklar och reviderar individuella standarder
  • NISO, US National Information Standards Organization
   • den första utomamerikanska medlemmen

Sök

Databaser


I Webbsidor


URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/information/internationellverksamhet.html