Forskning om samlingarna

I Nationalbiblioteket finns en stor mängd olika samlingar såsom nationalsamlingen Fennica samt specialsamlingar. Närmare upplysningar om samlingarna under Samlingar och tjänster.

Forskningsprojekt om bibliotekets material

Finlands litterära kultur under medeltiden
Kritisk edition av Jean Sibelius samlade verk (på finska)
Nätedition av A. J. Sjögrens dagbok Ephemerider (på finska)

Seminarier

Sök

Databaser


I Webbsidor


URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/text/index/information/forskningsverksamhet/forskningomsamlingarna.html