ISBN Internationellt standardnummer för böcker (International Standard Book Number)

ISBN är en entydig beteckning för en bok eller ett annat enskilt verk. Numret används vid anskaffning av publikationer, i förläggarnas lagerkataloger, i fakturering, bokhandlarnas beställningssystem, internationella och nationella samkataloger, bibliografier och bibliotekens lånesystem samt informationssökningar.

ISBN tilldelas alla publikationer som till sitt innehåll uppfyller kriterierna för en bok. Därför är publikationens fysiska form betydelselös. Det kan vara en tryckt bok, en audiovisuell eller elektronisk publikation. Varje bok eller annan enskild publikation får ett eget ISBN-nummer liksom även varje upplaga av den av annat format eller verkliga förändringar.

Kontakt:

Finlands ISBN-central
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 38)
00014 Helsingfors universitet
E-post: isbn-keskus(at)helsinki.fi

Ansökningsblanketten för ISBN

Maarit Huttunen 02941 44329

Heidi Seppänen 02941 44386