Användning av Musikbibliotekets samlingar

I Musikbiblioteket finns en liten del av samlingarna framme: uppslagsverk, musiktidskrifter och musiklitteratur som lånas hem. Notpublikationer, manuskript, inspelningar och största delen av musiklitteraturen beställs för forskningsändamål och studier från samlingsförråd med hjälp av databaserna och andra kataloger.

Notpublikationerna levereras till Fabianias serviceställe. Ett undantag utgör noter som är i dåligt skick eller har publicerats på 1800-talet. Dessa levereras till Specialläsesalen. Noterna har katalogiserats i Viola-databasen från och med år 1977. Uppgifterna om noter som publicerats mellan 1801-1976 finns i Musikbibliotekets kortregister.

Musikmanuskripten studeras i Specialläsesalen. Musikarkiv-katalogen innehåller grunduppgifter om bibliotekets kompositionsmanuskript.

Brukskopior av inspelningar levereras till Musikbibliotekets lyssningsrum enligt beställning. Uppgifter om musikinspelningar finns i Viola-databasen. Talinspelningar har katalogiserats i Fennica-databasen.

De samlingar som är framme i Musikbiblioteket finns i Helka-databasen. Nationalsamlingens musiklitteratur och periodika finns i Fennica-databasen.

Raita, databasen för digitalt lagrade ljudupptagningar, innehåller uppgifter om de ljudupptagningar vars digitala kopior kan lyssnas på Musikbiblioteket. Musikstycken som är fria från upphovsrätt kan också lyssnas på webben.

Ytterligare information kk-musiikki(at)helsinki.fi