Kartsamlingarna

Bibliotekets kartsamlingar innehåller cirka 100.000 kartor. Kartorna utgör en kulturhistoriskt betydelsefull helhet. Förutom friexemplaren innehåller samlingarna kartor och kartverk som skaffats via donationer och köp samt kartsamlingar som förvaras som separata privatsamlingar. Kartsamlingarna indelas på följande sätt:

Humanistiska samlingens kartsamlingar
Nationalsamlingens kartor
Slaviska samlingens ryska kartor
Minister Carl Enckells kartsamling
A. E. Nordenskiölds samling

Kartkataloger
Användning av kartsamlingarna

Inhemska länkar:

Lantmäteriverket: kartor och bildtjänst
Karjala tutuksi / Karjalan liitto ry: Luovutettu Karjala (Avträdda Karelen)
Nationalarkivet, gamla inhemska kartor
Nationalarkivet, sökord "pitäjänkartasto"
Kymmenedalens historiska kartor
1600-talets jordebokkartor
Kartografiska Sällskapets i Finland länkar

Utländska länkar:

Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek: Kartor i samlingarna
Uppsala universitetsbibliotek: Kart- bildavdelningen: Bilddatabas
The British Library Map Collections
Map history/History of Cartography

Ytterligare information:

matti.munnukka (at) helsinki.fi
kk-karttapalvelut(at)helsinki.fi
kk-erik(at)helsinki.fi