Tidigare opublicerat Sibelius verk utkommer

Official date: 
05.09.2011.

En kritisk edition av orkesterverket Cassazione op. 6 har utkommit i serien Jean Sibelius samlade verk. Verket existerar i två versioner, den första komponerade Sibelius för en stor orkester och den andra för en mindre. Den första versionen har inte tidigare publicerats, den senare utgavs postumt år 1995. Båda versionerna ingår i det nu aktuella band som har redigerats av Timo Virtanen.

Sibelius slutförde den första versionen av Cassazione år 1904 och den uruppfördes i april samma år. Under samma konsert uruppfördes även den första versionen av violinkonserten vilken givetvis tilldrog sig en större uppmärksamhet. Under Sibelius livstid framfördes denna första version av Cassazione endast några få gånger.

I litteraturen har man hittills inte kunnat presentera några exakta uppgifter om när Sibelius omarbetade versionen för mindre orkester, ej heller hur ofta den framfördes. Man har förmodat att den färdigställdes antingen år 1905 eller 1906. I samband med förberedelsen av den nya kritiska editionen kom det fram att Sibelius måste ha bearbetat den mot slutet av 1904 eftersom han dirigerade den i december samma år under sin turné i hemlandet. Efter några framföranden föll även denna version i glömska. Sibelius hade planer på en ytterligare omarbetning och publicering av Cassazione-versionen för mindre orkester men planerna förverkligades inte. Trots detta tog han Cassazione med bland sina verk som han försåg med opusnummer.

Cassazione, som består av en sats men med delar av olika karaktär, hörde inte ens i början till Sibelius mest populära orkesterverk, även om hans samtida tyckte sig i det höra ”fina ställen” och ”några geniala glimtar inom instrumentationens område”. Sibelius vän och supporter Axel Carpelan, som visserligen aldrig hörde verket, prisade det på basis av partituret som ett ”pärlband”.

Sibelius samlade verk utges av Nationalbiblioteket, Sibelius-Samfundet r.f. samt förlaget Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).


Timo Virtanen
timo.virtanen (at) helsinki.fi

Uutislistaus