Kritisk edition utgiven om Sibelius tredje symfoni

Official date: 
12.02.2010.

En kritisk edition av Sibelius tredje symfoni har utgivits i serien av Sibelius samlade verk.

Bandet med den tredje symfonin är det femtonde i ordningsföljden. Serien publiceras av Nationalbiblioteket, Sibelius-Samfundet r.f. och förlaget Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).

Sibelius tredje symfoni blev färdig 1907 efter en lång och händelserik arbetsprocess, som har lämnat efter sig rikligt med skisser och andra intressanta nothandskrifter.

Det största fyndet bland dem är en tidig komplett version av symfonins andra sats som aldrig uppförts. Den ingår i det nyligen publicerade band som innehåller tredje symfonins nya kritiska edition.

Sibelius hade
en stor brådska för att hinna färdigställa symfonin till sin kompositionskonsert som han dirigerade i september 1907. Det tyska musikförlaget Lienau lät trycka symfonin ännu samma år. På grund av den stora brådskan uppstod det emellertid ett stort antal fel i noterna.

Med hjälp av det existerande omfattande manuskriptmaterialet har bandets redaktör Timo Virtanen varit i stånd att tämligen noggrant identifiera felen och etablera den textform som Sibelius själv hade avsett. I arbetet har man även utnyttjat Sibelius egna kommentarer och uppförandeanvisningar.
forskare Timo Virtanen, Nationalbiblioteket
timo.virtanen(at)helsinki.fi

Uutislistaus