Användningen och produktionen av Nationalbibliotekets e-tjänster ökade kraftigt

Official date: 
29.01.2010.

Nationalbibliotekets e-tjänster fortsatte att öka i popularitet 2009. Användningen av digitaliserat material ökade från 4,8 miljoner till 6,5 miljoner sidladdningar (+35 procent).

Från FinELib, det elektroniska biblioteket som betjänar alla bibliotek i Finland, nedladdades sammanlagt 16,3 miljoner artiklar, vilket är hela 50 procent mer än föregående år.

Nationalbiblioteket har målmedvetet utvecklat sina e-tjänster. I fjol gjordes 1,6 miljoner nya digitaliserade sidor tillgängliga för bibliotekets kunder. Motsvarande antal föregående år var 500 000 sidor. Den snabba ökningen förklaras till stor del av det statsbidrag som genom undervisningsministeriet beviljades Nationalbiblioteket i tilläggsbudgeten, och som gjorde det möjligt för digitaliseringscentralen i S:t Michel att anställa 21 personer extra personal för ett halvår.

Till webbarkivet fogades omkring 150 miljoner filer under året. Webbarkivet öppnades för allmänheten i april 2009 och är ett arkiv med offentligt webbmaterial som publiceras på nätet i Finland. Ökningen är enorm – ett år tidigare resulterade webbinsamlingen av material i drygt 61 miljoner filer.

Nationalbibliotekets samlingar ökade 2009 med en hyllkilometer. Vid utgången av året omfattande landets mest omfattande samlingar cirka 108 hyllkilometer. I nationalbibliografin Fennica katalogiserades över 20 000 nya titlar, och nationaldiskografin Viola utökades med över 3 700 nya ljudupptagningar eller notpublikationer.

Samtidigt som användningen av de elektroniska bibliotekstjänsterna ökade som förväntat, minskade användningen av lokala tjänster. Forskningsbiblioteket vid Unionsgatan besöktes av närmare 180 000 kunder, medan motsvarande antal besökare föregående år var drygt 190 000 (-6 procent). För första gången under 2000-talet minskade också antalet lån av tryckt material (-6 procent).

De lokala kundernas nöjdhet på skalan 0–10 var 8,9 (+0,1).

* * * *


Uutislistaus