Missale Misnense är årets hittills värdefullaste bokförvärvet

Official date: 
19.08.2009.

Förvärvet av den medeltida mässboken är en kulturgärning som gagnar forskare inom flera områden

Nationalbiblioteket gjorde i maj årets hittills värdefullaste anskaffning, den över femhundra år gamla mässboken Missale Misnense. Anskaffningen gjordes med medel som beviljades av Niilo Helanders stiftelse.

Johann VI von Salhausen, biskop 1488–1518 i biskopsstiftet Meissen i nuvarande delstaten Sachsen i östra Tyskland, var en ambitiös kyrklig ledare som ville stärka sitt biskopsstifts ställning såväl inom kyrkan som politiskt. Det avspeglas också i Missale Misnense: mässboken är ett exceptionellt imponerande bokverk och utkom i åtminstone fem upplagor under åren 1485–1500.

Exemplaret av mässboken som nu förvärvats till Nationalbibliotekets samlingar är från den fjärde upplagan. Enligt Deutsche Staatsbibliothek zu Berlins samkatalog över inkunabler är den vackra mässboken som är tryckt i Leipzig 1499 på tjockt papper och i gott skick, det enda kända exemplaret från denna upplaga.

Missale Misnense kan jämföras med medeltida Åbo biskopsstifts Missale Aboense (Lübeck 1488), som är den äldsta och enda tryckta boken eller inkunabeln från 1400-talet i Finland. Också Missale Aboense hör till Nationalbibliotekets medeltida samlingar, men exemplaret är ofullständigt och sammanställt av flera utgåvor.

Utgåvan av Missale Misnense i originalband är nästan fullständig. Mässboken är stor (höjd 40 cm, bredd 27,5 cm, tjocklek 6 cm) och har präglade svinläderpärmar på trästomme. Pärmens hörnbeslag och spännen har bevarats. Begynnelsebokstäverna eller initialerna är dekorerade för hand med bl.a. bladguld. I mässboken finns också en omfattande och intressant avdelning med noter.

Nationalbiblioteket har under de senaste åren målmedvetet gått in för att utöka samlingen av inkunabler som idag består av omkring 410 verk. Missale Misnense, som förvärvades av en privat samlare, passar väl in i bibliotekets anskaffningsprogram eftersom mässboken är av intresse för forskare inom flera olika områden som kulturhistoria och liturgi, musikhistoria och boktryckarkonst. Förvärvet av Missale Misnense är alltså på många sätt en betydelsefull kulturgärning.
Uutislistaus