En arktisk puritan – Inblickar i Yrjö Kilpinens liedvärld

Datum: 4.2 - 9.5.2012

Plats: I Rotundan

Yrjö Kilpinen (foto: Sibelius-,useet)


Planering av utställningen: kapellmästare Erkki Pullinen.


Tonsättarens levnadslopp och produktion presenteras med hjälp av handskrifter, tryckta noter, fotografier, tidningsurklipp, inspelningar m.fl. dokument.


På utställningen visas också ett första urval av noter inom det av Suomen Kulttuurirahasto understödda projektet för utgivning av Kilpinens opublicerade lieder. Noterna omfattar ca 350 kompositionshandskrifter ur Nationalbibliotekets samling. Redaktör: Erkki Pullinen, förläggare: Sulasol.


Fritt inträde


Tapahtumalistaus

Databaser


I Webbsidor
URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/kultur/tapahtumat/1327334727588.html